Program na zamówienie integrujący aplikację zamawiającego z systemem banku

Schemat przepływu informacji interfejsu bankowego

W grudniu 2014 roku, podpisana została umowa z firmą Bankier z Mogilna specjalizującą się w w realizacji płatności masowych za towary i usługi pomiędzy odbiorcami końcowymi a dostawcami.

Podpisana umowa przewiduje utworzenie interfejsu integrującego aplikację zamawiającego z systemem Banku obsługującego przekazywanie należności odbiorcom.

Przygotowywany interfejs - specjalizowany program na zlecenie ma zadanie przechwytywać płatności zapisane w systemie zleceniodawcy i przekazać je bezpośrednio do Banku. Dzięki takiemu podejściu, aplikacja zleceniodawcy może automatycznie i w czasie rzeczywistym zlecać przelewy, sprawdzać statusy zleceń, pobierać salda rachunków i wiele innych a co najważniejsze, użytkownik nie musi logować się do strony internetowej banku.

W ten sposób powstaje dedykowany program na zlecenie, dzięki któremu:

  1. obsługa zleceń jest łatwa i szybka
  2. nie ma konieczności wprowadzania zleceń w dwóch systemach
  3. mamy natychmiastową informację o statusach zleceń i stanach rachunków
  4. zachowujemy wysoki poziom bezpieczeństwa operacji bankowych oraz komunikacji
  5. mamy szerokie możliwości rozwoju i tworzenia usprawnień.