Zarządzanie jakością

Firma Mariusz Stefaniak Specjalista Informatyk wytwarza oprogramowanie na zlecenie klientów oraz wspomaga klientów w definiowaniu własnych potrzeb w zakresie wytwarzanego oprogramowania.

Naszym głównym celem jest osiągnięcie satysfakcji klienta przez szybkość wytwarzania oprogramowania wysokiej jakości.

Osiągamy to przez stosowanie poniższych praktyk:

  1. Stawiamy na bliską, o ile to możliwe codzienną współpracę pomiędzy klientem z zespołem deweloperskim.
  2. Oprogramowanie dostarczamy etapami, których czas realizacji jest maksymalnie krótki.>
  3. Zmiany zgłaszane przez klientów w trakcie trwania procesu wytwórczego nie dezorganizują całości prac.
  4. Zespół deweloperski na bieżąco adaptuje się do zgłaszanych zmian i potrzeb.
  5. Zespół deweloperski w codziennej komunikacji, przekazuje wymagania klienta oraz ich zmiany do wszystkich członków zespołu.
  6. Zespół deweloperski projektuje rozwiązania najprostsze w obsłudze, najszybsze w realizacji, najbardziej przejrzyste w zarządzaniu.

W procesie tym:

  1. Doceniamy procesy i narzędzia, ale ważniejsi dla nas są ludzie i ich interakcje.
  2. Zdajemy sobie sprawę z wagi istnienia obszernej dokumentacji, ale ważniejsze dla nas jest działające oprogramowanie.
  3. Formalne ustalenia z klientami zawsze pozostają w mocy, jednak ważniejsza jest dla nas bliska współpraca.
  4. Tworzymy plany i podążamy za harmonogramami, jednak krytycznie istotne jest dla nas reagowanie na zmiany.

Całość procesu dostarczania oprogramowania opieramy na stosowaniu elementów zarządzania projektami w metodyce adaptacyjnej (Agile oraz Extreme programming) uzupełnione o elementy systemów zarządzania jakością w oparciu o standard ISO 9001.