Zarządzanie jakością

Firma Mariusz Stefaniak Specjalista Informatyk wytwarza oprogramowanie na zlecenie klientów oraz wspomaga klientów w definiowaniu własnych potrzeb w zakresie wytwarzanego oprogramowania.

 

Naszym głównym celem jest osiągnięcie satysfakcji klienta przez szybkość wytwarzania oprogramowania wysokiej jakości.


Osiągamy to przez stosowanie poniższych praktyk:

  • Stawiamy na bliską, o ile to możliwe codzienną współpracę pomiędzy klientem z zespołem deweloperskim.
  • Oprogramowanie dostarczamy etapami, których czas realizacji jest maksymalnie krótki.
  • Zmiany zgłaszane przez klientów w trakcie trwania procesu wytwórczego nie dezorganizują całości prac.
  • Zespół deweloperski na bieżąco adaptuje się do zgłaszanych zmian i potrzeb.
  • Zespół deweloperski w codziennej komunikacji, przekazuje wymagania klienta oraz ich zmiany do wszystkich członków zespołu.
  • Zespół deweloperski projektuje rozwiązania najprostsze w obsłudze, najszybsze w realizacji, najbardziej przejrzyste w zarządzaniu.

 

W procesie tym:

  • Doceniamy procesy i narzędzia, ale ważniejsi dla nas są ludzie i ich interakcje.
  • Zdajemy sobie sprawę z wagi istnienia obszernej dokumentacji, ale ważniejsze dla nas jest działające oprogramowanie.
  • Formalne ustalenia z klientami zawsze pozostają w mocy, jednak ważniejsza jest dla nas bliska współpraca.
  • Tworzymy plany i podążamy za harmonogramami, jednak krytycznie istotne jest dla nas reagowanie na zmiany.

 

Całość procesu dostarczania oprogramowania opieramy na stosowaniu elementów zarządzania projektami w metodyce adaptacyjnej (Agile oraz Extreme programming) uzupełnione o elementy systemów zarządzania jakością w oparciu o standard ISO 9001.

Ostatnia zmiana Niedziela, 13. Marzec 2016 20:36