Program na zamówienie Wojskowej Akademii Technicznej

List referencyjny Wojskowej Akademii Technicznej

W listopadzie 2011 roku na zlecenie Wydziału Geodezji Lądowej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, powstał program do zarządzania środkami trwałymi i wyposażeniem.

Program poza prowadzeniem wykazu materiałów, pozwala na przygotowywanie i drukowanie dokumentów wymaganych procedurą WAT:

  1. dokumenty obrotu materiałowego
  2. protokoły zużycia
  3. protokoły postawienia w stan likwidacji
  4. protokoły zdawczo - odbirocze
  5. raporty przekazania
  6. wnioski likwidacyjne
  7. karty obciążenia materiałowego i zgłoszenia naprawy

Poza wykonaniem opisywanego programu, zamówienie obejmowało import danych z systemu Egeria.

Początkowo program powstał jako narzedzie dla jednego działu, jednak w trakcie użytkowania zadowolenie użytkowników spowodowało, że pocztą pantoflową wieść o programie dotarła do kolejnych działów.

W tej chwili, przygotowany na zamówienie program jest wdrożony w trzech kolejnych działach i spodziewamy sie kolejnych wdrożeń.