Program do zarządzania pracami geodezyjnymi

Poznańska firma geodezyjna Roberta Szymańskiego działa na rynku od lat. Pierwotny schemat pracy w firmie polegał na raportowaniu wykonanych zadań przez pracowników w postaci wypełnianych arkuszy MS Excel i przesyłanych do właściciela. Niestety, ilość pracy wkładana w analizę przesłanych dokumentów, scalanie ich w jedną całość, raportowanie i fakturowanie dla klientów była niewspółmierna do uzyskiwanych efektów. Rozwiązaniem okazał sie napisany program na zamówienie właściciela firmy.

Napisany program na zamówienie o kodowej nazwie ESZGeodeta (Elektroniczny System Zarządzania Pracami Geodezyjnymi - Geodeta) realizuje następujące funkcjonalności:

 1. Tworzenie, modyfikacja i łączenie w grupy wykonanych prac
 2. Zarządzanie obiektami i zadaniami
 3. Zarządzanie czasem pracy pracowników
 4. Zarządzanie środkami transportu
 5. Moduł fakturowo-kosztowy
 6. Szerokie możliwości analizy zadań, czasu pracy oraz kosztów
 7. Praca przez internet z domu (brak konieczności stosowania firmowego serwera)
 8. Rozbudowany system zabezpieczeń

Program działa z wykorzystaniem serwera baz danych MySQL w usłudze home.pl, dzięki czemu użytkownik uzyskuje dostęp do profesjonalnych usług i dostępnych przez internet danych w rekordowo wręcz niskiej cenie.

Kluczowe funkcjonalności

 1. Tworzenie, modyfikacja i łączenie w grupy wykonanych prac
  • Dodawanie i edycja wykonanych zadań
  • Możliwość tworzenia zadań podrzędnych (np. tworzenie operatu do zadania tyczenia)
  • Przyporządkowywanie zadań do karegorii
  • Możliwość określenia ilości wykonanych punktów oraz przepracowanych godzin
  • Możliwość określenia cech charakterystycznych (poziom, rzędna)
  • Przypisywanie szefa grupy oraz pracowników do wykonanego zadania
  • Możliwość dodawania załączników do zadań (pliki danych do urządzeń pomiarowych, skany notatek itd)
 2. Zarządzanie obiektami i zadaniami
  • Możliwość przypisania zadania do trzech kategorii (obiektu, klient, zadanie)
  • Hierarchiczna struktura obiektów i zadań
  • Możliwość określenia pracochłonności wybranych zadań
 3. Zarządzanie czasem pracy pracowników
  • Pracownicy sami wypełniają karty pracy
  • Automatyczne przeliczania czasu parcy na godziny normalne oraz nadgodziny
 4. Zarządzanie środkami transportu
  • Możliwość przypisania do dnia roboczego użytego samochodu prywatnego oraz liczby przejechanych kilometrów
 5. Moduł fakturowo-kosztowy
  • Możliwość przeliczania wykonanych prac na jednostki rozliczeniowe na podstawie czasu pracy oraz pracochłonności zadań
  • Możliwość tworzenia raportów z rozliczeń do celów fakturowych
  • Możliwość wystawiania i edycji faktur
 6. Analiza kosztów
  • Przypisanie zysków bezpośrednich (z faktur) do poszczególnych zadań na podstawie czasu realizacji oraz pracochłonności zadań
  • Rozpisanie kosztów stałch do zadań na podstawie czasu realizacji oraz pracochłonności
  • Rozpisanie kosztów pracowniczych do zadań na podstawie czasu realizacji oraz pracochłonności
 7. Praca przez internet z domu (brak konieczności stosowania firmowego serwera)
  • Minimalizacja kosztów przez zastosowanie hostingu firm trzecich
  • Możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie (np. z domu) bez konieczności posiadania czy używania lokalu firmowego
 8. Rozbudowany system zabezpieczeń
  • Precyzyjna informacja kto i kiedy modyfikował zapisy
  • Możliwość aktualizacji tylko bieżących danych. Brak możliwości sabotowania prac (kasowania lub modyfikacji zaległych danych) przez niezadowolonych pracowników
  • Możliwość generowania plików licencji dla określonego komputera
  • Zwiększone bezpieczeństwo danych przez zastosowanie hostingu u zaufanego dostawcy usług
  • Poziom zabezpieczeń przekraczający wielokrotnie te, które można przy zachowaniu rozsądnych kosztów zaimplementować w firmie
  • System automatycznie powiadamiający o konieczności wykonania kopii bezpieczeństwa danych
Przeczytaj szczegółowy opis programu do obsługi prac geodezyjnych wraz ze zrzutami ekranu.