Zintegrowany system informatyczny do zarządzania drukarniami spółki Presspublica

Cechy fizyczne systemu:

 • Obsługa dwóch drukarń oraz współpraca z innymi działami spółki
 • Obsługa ponad stu użytkowników wewnętrznych i kolejnych stu użytkowników zewnętrznych (klientów spółki)
 • Cztery serwery baz danych
 • Integracja trzech istniejących podsystemów
 • 44 współdziałające aplikacje
 • 98 tysięcy linii kodu informatycznego

Cechy logiczne systemu

 • Zarządzanie zamówieniami klientów (wewnętrznych i zewnętrznych)
 • Zarządzanie infrastrukturą
 • Zarządzanie niezgodnościami, działaniami korygującymi i reklamacjami w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem
 • Zarządzanie audytamilist-referencyjny-presspublica
 • Rejestrację i monitoring czasu pracy oraz godzin nadliczbowych pracowników
 • Zarządzanie bazą adresową firmy
 • Zarządzanie przepływem korespondencji w firmie
 • Rejestrację i monitoring odpadów w odniesieniu do istotnych aspektów środowiskowych

Kluczowe cechy systemu

 1. Zarządzanie zamówieniami klientówzintegrowany-system-zarzadzania-drukarnia-2
  • Przyjmowanie i obsługa zapytań ofertowych przez stronę www.
  • Przyjmowanie zamówień klientów zewnętrznych i wewnętrznych przez stronę www.
  • Współpraca z klientami on-line przez stronę www.
  • Możliwość podglądu zamówienia i wszystkich elementów z tym związanych z dowolnego miejsca (również z zewnątrz drukarni)
  • Monitorowanie płatności
  • Zarządzanie produkcjami na wszystkich etapach realizacji
  • Monitorowanie produkcji on-line (nawet z zewnątrz drukarni)
  • Raportowanie produkcji ze wszystkich działów bez wypełniania dodatkowych dokumentów (na zasadzie zbierania danych)
  • Rozliczanie produkcji
  • Współpraca z wdrażanym systemem MGP (zarządzanie magazynem papieru)
 2. Zarządzanie infrastrukturą
  • Monitoring i prognozowanie awaryjności oraz zużycia maszyn i części.
  • Rejestracja awarii, konserwacji oraz monitoringu maszyn i części w dokumentach produkcyjnych.
  • Zapotrzebowania serwisowe rejestrowane elektronicznie są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron
  • Rejestracja i planowanie konserwacji maszyn z "shedulerem" przypominającym o zaplanowanych konserwacjach
  • Możliwość współpracy obu drukarń w zakresie rejestracji, monitorowania i nadzorowania oraz prognozowania awaryjności maszyn i urządzeń
  • Automatycznie raportowanie zdarzeń na dokumentach produkcyjnych
 3. Zarządzanie audytami
  • Tworzenie programów audytów
  • Planowanie audytów
  • Współpraca z modułami zarządzania niezgodnościami, działaniami korygującymi i zapobiegawczymy
  • Zarządzanie zespołami audytorów
 4. Zarządzanie niezgodnościami, działaniami korygującymi i reklamacjami
  • Rejestracja niezgodności i związanych z nimi działaniami korekcyjnymi, działań korygujących oraz reklamacji w jednym podsystemie w zgodności z wytycznymi norm ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004
  • Przechowywanie dokumentów reklamacyjnych i innych związanych w korelacji do zarejestrowanych niezgodności. Dokumenty są "podpięte do niezgodności"
  • Możliwość łatwego filtrowania pojawiających się niezgodności w zależności od przyjętych kryteriów, ułatwiającego przygotowanie dokumentów systemowych oraz przygotowanie do auditów
 5. Rejestracja i monitoring czasu pracy oraz godzin nadliczbowych pracowników
  • Rejestracja i monitoring godzin nadliczbowych w sposób systemowy umożliwiający natychmiastowe raportowanie z podziałem na pracowników, stanowiska, działy i powód zlecenia wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
 6. Zarządzanie bazą adresową firmy
  • System wzorowany na systemach klasy CRM, pozwalający na tworzenie centralnej bazy kontaktów (nie ma konieczności tworzenia osobistych list adresowych co pozwala na eliminację sytuacji w których pracownik posługuje się nieaktualnymi danymi)
  • Współpracujący z SAP'em podsystem pozwalający na sprawną kwalifikację dostawców zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004
  • Podsystem składania zamówień i zapytań ofertowych z możliwością natychmiastowego raportowania o czasach realizacji zamówień w podziale na grupy zamówień w funkcji czasu
  • Podsystem spedycyjny współpracujący z firmową bazą danych o kolporterach
 7. Zarządzanie przepływem korespondencji w firmie
  • Podsystem pozwalający na centralną rejestrację wpływu i wypływu korespondencji firmowej (listy, faksy, paczki i inne)
  • Możliwość natychmiastowego odszukiwania dowolnej korespondencji wg zadanych kryteriów za dowolny okres działania systemu
  • Integracja systemu z podsystemem składania zamówień
 8. Rejestracja i monitoring odpadów w korelacji do istotnych aspektów środowiskowych
  • Rejestracja i centralne przechowywanie informacji o uzyskanych pozwoleniach na wytwarzanie i magazynowanie odpadów
  • Prognozowanie produkcji odpadów na podstawie wprowadzanych danych z funkcja informowania o potencjalnej możliwości przekroczenia przyznanych w pozwoleniach limitów