Zintegrowany system informatyczny do zarządzania drukarniami spółki Presspublica

zintegrowany-system-zarzadzania-drukarnia-1Cechy fizyczne systemu:

 • Obsługa dwóch drukarń oraz współpraca z innymi działami spółki
 • Obsługa ponad stu użytkowników wewnętrznych i kolejnych stu użytkowników zewnętrznych (klientów spółki)
 • Cztery serwery baz danych
 • Integracja trzech istniejących podsystemów
 • 44 współdziałające aplikacje
 • 98 tysięcy linii kodu informatycznego

Cechy logiczne systemu

 • Zarządzanie zamówieniami klientów (wewnętrznych i zewnętrznych)
 • Zarządzanie infrastrukturą
 • Zarządzanie niezgodnościami, działaniami korygującymi i reklamacjami w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem
 • Zarządzanie audytamilist-referencyjny-presspublica
 • Rejestrację i monitoring czasu pracy oraz godzin nadliczbowych pracowników
 • Zarządzanie bazą adresową firmy
 • Zarządzanie przepływem korespondencji w firmie
 • Rejestrację i monitoring odpadów w odniesieniu do istotnych aspektów środowiskowych

Przeczytaj szczegóły zintegrowanego systemu informatycznego drukani Presspublica

 

Ostatnia zmiana Poniedziałek, 01. Październik 2012 07:31