Elda - Nidzica - program na zamówienie dla zakładu naprawczego

Referencje firmy Elda

Zakład ELDA w Nidzicy wykonuje naprawy, przeglądy okresowe i rejestracyjne, modernizację i lakierowanie cystern samochodowych. Realizacja postawionych zadań wymaga od PHU Elda prowadzenia audytów i rewizji stanu cystern, co w nawiązaniu do ilości prowadzonych prac nastręcza trudności w nadzorowaniu powstającej dokumentacji oraz zarządzaniu checklistami.

W związku z powyższym kierownictwo ELDA podjęło decyzję o rozpoczęciu współpracy celem utworzenia i wdrożenia narzędzia informatycznego, obsługującego proces prowadzenia rewizji i audytów oraz analizy zebranych danych.

Program na zamówienie zbudowany dla firmy Elda został przez nią odebrany i jest wykorzystywany w codziennej pracy.