System informatyczny

Aplikacja na zamówienie

Zgodnie z tym co twierdzi Wikipedia, system informatyczny to zbiór powiązanych ze sobą elementów, które współpracując ze sobą przetwarzają dane za pomocą komputerów. Elementami, które mogą wchodzić w skład systemu informatycznego będą komputery, różnego rodzaju urządzenia (skanery, czujniki, maszyny) oraz oczywiście oprogramowanie.

Łatwo sobie wyobrazić, że system informatyczny może być banalnie prosty: program do fakturowania i drukarka), ale też może być nieludzko skomplikowany jak np. system informatyczny obsługi szpitala, integrujący wszystkie komputery, urządzenia medyczne (skanery, aparaty, analizatory), systemy kolejkowe, oprogramowanie wymiany informacji z jednostkami zewnętrznymi czy narodowym funduszem zdrowia.

Co nam daje system informatyczny?

Bardzo wiele. Wyobraźmy sobie firmę, która ma sekretariat, część produkcyjną i magazyn. W firmie jest dziesięć komputerów, na każdym z nich zainstalowany jest pakiet office. Produkcja pobiera towary z magazynu, magazyn prosi sekretariat o zamówienie towaru a produkcja wystawia ręcznie WZ'ki dla magazyniera oraz przekazuje kopię do sekretariatu. Towary ze stanu magazynowego zdejmuje magazynier lub jeżeli go nie ma, to sekretarka. Fakturowaniem i zajmuje się sekretarka przepisując pozycje magazynowe do programu fakturującego. Realny scenariusz? Owszem. Widziałem bardzo wiele takich firm.

Czy to co u niech pracuje to system informatyczny? Po części tak, ale do doskonałości to mu duuuużo brakuje.

Jak mógłby w tym przypadku wyglądać prawdziwy system informatyczny?

System informatyczny z prawdziwego zdarzenia wyglądał by następująco: produkcja pobierając towar z magazynu - wpisuje pobrania do systemu komputerowego przy pomocy czytnika kodów kreskowych. System informatyczny przekazuje te informacje do magazyniera, podając mu informacje o stanach minimalnych oraz zapotrzebowania z produkcji. Ten sam system informatyczny służy brygadziście produkcji do wpisania wykonanych zadań do bazy danych tak, aby na końcu procesu, sekretarka mogła jednym kliknięciem zaimportować wszystkie dane do programu księgowego i wystawić fakturę.

Brzmi ładnie? Tak. Czy jest proste do realizacji? Jest. Czy taki system informatyczny można kupić w sklepie komputerowym lub w internecie? Nie.

System informatyczny będący z definicji zbiorem różnych, współpracujących elementów musi został złożony i skonfigurowany przez osobę, która się na tym zna.

W powyższym przykładzie aby ze zbioru komputerów wyszedł system informatyczny z prawdziwego zdarzenia, wystarczy dołożyć drukarkę i czytnik kodów kreskowych oraz napisany program na zamówienie. Wszystko. Tak mało a tak wiele daje.

Jesteś w tym miejscu, więc zapewne zdajesz sobie sprawę, że system informatyczny to rozwiązanie dla Ciebie. Ja mogę do zaplanować i wykonać.

Zobacz - jak zamówić system informatyczny i napisz do mnie. To Ci się opłaci!